تبلیغات
زرتشت و ایران باستان {lang: 'fa'}

مذهب در دوران هخامنشیانبا مطالعه سنگ‌نوشته‌ها و حجاری‌های باقی‌مانده و یافت‌شده در تخت‌جمشید، می‌توان به‌خوبی به باورها و اعتقادات سران هخامنشی پی بردچرا كه صاحبان و دستوردهندگان ساختمان این بنا، بر تمام جزییات ساختمان این بنا نظارت داشته‌اند تا همه‌چیز به حد كمال از آب درآید و بدین خاطر است كه مشاهده می‌كنیم كه چه از نظر ساختمانی، چه از نظر ترسیم تصویرهای برجسته و چه از نظر نوشته‌شدن كتیبه‌ها دقت بسیار زیادی به‌كار رفته است.ده‌ها طرح و نقشه ارائه‌ شده تا یكی از میان آنها انتخاب و ده‌ها متن نوشته‌ شده تا یكی را برای نوشتن سنگ‌نوشته‌ انتخاب كرده‌اند و بدین خاطر است كه در ساختمان تخت‌جمشید، تفكر، اندیشه و دقت و ظرافت و فن‌ و هنر فوق‌العاده زیادی را مشاهده می‌كنیم.

همه باستان‌شناسان متفق‌القولند كه تخت‌جمشید خط فكری دارد و فرهنگی كه بر هنر هخامنشیان حاكم است، كاملا ایرانی است.و از اعتقادات و رسوم و سنن و خواست‌ها و باورها و ایده‌آل‌های هخامنشیان سرچشمه می‌گیرد و بیان‌كننده آرزوها و اعتقادات آنان است.

گیرشمن در مورد مذهب هخامنشی اعتقاد دارد كه درست است كه در دوران هخامنشی كیش زردشتی در اكثر مناطق ایران پراكنده شده بوده و اكثر مردم ایران كیش زرتشتی داشتند، ولی به نظر او، شاهان هخامنشی زرتشتی نبوده‌اند! در حالی‌كه همه باستان‌شناسان از جمله خود پروفسور گیرشمن باور دارند كه كوروش بنیانگذار سلسله هخامنشی، با ایجاد اتفاق و اتحاد مابین قوم خود و دیگر ملل ساكن در ایران توانسته است كه در مدتی كم نیرویی بسیار عظیم جمع نموده و به كشورهای مجاور حمله كند و آنها را به‌راحتی و به‌خوبی به‌تصرف خود درآورده و با هم متحد كند، و این ممكن نبوده مگر اینكه وی دارای ایدئولوژی بوده كه به‌نظر مردم و سربازان او مورد احترام و مقدس باشد،‌ به‌طوری‌كه این همه سرباز، جان خود را در كف نهاده در خدمت او درآیند و در راه آرمان او بجنگند.

در حالی‌كه اگر به قول گیرشمن اكثریت ملت ایران زرتشتی نبوده‌اند، چگونه حاضر شده‌اند كه در خدمت این شاهان كافر قرار گیرند و برای پیروزی او ، از خود جان‌گذشتگی نشان دهندكاملا مسلم است كه همه سران كشورها در طول تاریخ كه از میان مردم برخواسته و به حكومت رسیده‌اند، ناگزیر پیرو مذهب اكثریت همان اجتماع بوده‌اندفلسفه ناسیونالیستی برای دفاع از كشور همیشه توانسته است مورد استفاده قرار گیرد، ولی نمی‌تواند برای تصرف كشورهای دیگر به‌كار برده شود و فلسفه‌ای جهان‌شمول لازم است تا ملتی را برای فداكاری و جانفشانی برای تصرف كشورهای دیگر آماده سازد.


ادامه مطلب