تبلیغات
زرتشت و ایران باستان {lang: 'fa'}

مذهب در دوران هخامنشیانبا حمله هخامنشیان به كشورهای مختلف و تصرف آن كشورها نه تمدنی از تمدن‌های قدیم از بین رفت و نه ملتی به نابودی كشیده شددرحالی‌كه هخامنشیان در زمانی می‌زیستند كه شاهان هم‌طراز آنها پس از حمله به كشورهای دیگر افتخار می‌كردند كه آن شهرها را ویران كرده و هزاران نفر را از دم تیغ گذراندند و حتی به حیوانات نیز رحم نكرده‌اند و از سرها تپه‌ها ساخته‌اند، و یا دست‌ها و گوش‌ها و بینی‌ها را قطع كرده‌اند.درحالی‌كه همیشه هخامنشیان به این نكته افتخار دارند كه پس از تصرف كشوری، به مردم آن كشور آزادی داده‌اند و به سربازان خود اجازه نداده‌اند كه به كسی آزار برسانند و سعی كرده‌اند كه عدل و داد را در آن كشورها برقرار نمایند و میراث فرهنگی كشورهای دیگر را ارج می‌نهادند و امنیت و توسعه بازرگانی با آنها را به ارمغان می‌بردندبی‌سبب نیست كه به‌علت این خوش‌رفتاری‌ها، نام شاهان هخامنشی در كتاب‌های مقدس عهد عتیق جزو مقدس‌ترین افراد به‌ثبت رسیده است و ملت یهود كوروش را تا حد مسیح و كمربسته خدا بالا برده‌اند.


قبله زرتشتیان ((نور)) است و زرتشتیان همیشه رو به‌سوی قوی‌ترین منبع نوری كه در فراروی خود دارند، ایستاده و به ستایش اهورامزدا می‌پردازنددر طی روز، رو به خورشید و در شب رو به‌سوی ماه و تنها در محل آتشكده می‌باشد كه همگی آنها به طرف آتش موجود در آتشكده كه به روش مخصوصی از قرنها پیش تهیه شده و همانند پرچم، مظهر تمامیت مذهبی و فرهنگی ایشان است، ایستاده و به ستایش خدا می‌پردازندهرگز دیده نشده كه حتی كسی كه در همسایگی آتشكده زندگی می‌كند موقع خواندن نماز، رو به‌سوی آتشكده نموده، آن را قبله خود قرار دهد

بنابراین آتش موجود در آتشكده درست حكم پرچم را دارد و به همان اندازه برای زرتشتیان مورد احترام می‌باشد و از دیگر ملل نیز انتظار دارند كه موقع بازدید از آن، به آن احترام گذارند.

در حجاریها و دیگر آثار باقی‌مانده در تخت‌جمشید مشاهده می‌شود هرجا سران مملكت در حال نیایش می‌باشند، در فراروی آنها خورشید و در بعضی طرح‌هایی از آتش قرار دارد، و ثابت شده‌است كه قبله یا سوی پرستش هخامنشیان نیز نور بوده است و در تاریخ ذكر می‌شود كه هخامنشیان به هرجا لشكركشی می‌كردند، ارابه‌ای حاوی آتش آتشكده را نیز به‌همراه لشكر خود حمل می‌نمودند كه در سربازان خود یك نوع احساس خاصی ایجاد نمایند كه با انرژی بیشتری به نبرد بپردازند. این اعتقاد كه هخامنشیان آتش‌پرست یا خورشیدپرست بودند، تهمتی بیش نیست، هرگز در هیچ كتیبه‌ای از دوره هخامنشیان از ((آتش)) یا ((خورشید)) گفتگو یا ستایش نشده است و همه تاریخ‌نویسان ذكر می‌نمایند كه تا كنون هیچ مجسمه بزرگ یا بتی در آثار هخامنشیان كشف نشده است، و هرودوت هم بارها ذكر كرده كه ایرانیان برخلاف مردم كشورهای دیگر جهان برای خدای خود مجسمه نمی‌سازند، و در معبدی حبس نمی‌نمایند


بنا به شواهدی كه ذكر شد و بسیاری دلایل دیگر، به‌نظر نگارنده پادشاهان هخامنشی زرتشتی بوده و به خیلی از اصول این مذهب پای‌بند بوده و عمل می‌كردند، ‌هرچند كه نمی‌توان تمام اعمال و كردار آنها را كاملا مطابق با دین اشوزرتشت دانست، كما اینكه نمی‌توان اعمال و كردار مثلا یك فرمانده مسیحی را به حساب دین حضرت مسیح‌ (عو مسیحیان گذاشت.

دكتر اردشیر خورشیدیانادامه مطلب