تبلیغات
زرتشت و ایران باستان {lang: 'fa'}

بازگشت دوباره

  • تاریخ : پنجشنبه 22 تیر 1391
  • موضوع :
  • نظرات

به نام هورمزد
درود 
پس از نزدیک به نه ماه فرصتی پیش آمد تا دوباره بازگردم و نوشتن را از پیش گیرم امیدوارم که دیگر غیبتی رخ ندهد و همواره با شما عزیزان باشم به یاری دادار پاکادامه مطلب